ugdymas

ugdymas
ugdymas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Asmenybę kuriantis žmonių bendravimas sąveikaujant su aplinka bei žmonijos kultūros vertybėmis. Ugdymas – bendriausia pedagogikos kategorija, apimanti auginimą, švietimą, mokymą, lavinimą, auklėjimą, formavimą. Šias ugdymo sąvokas sieja komplementarus ryšys – jos viena kitą papildo ir sukuria naujas sąvokas, skiriamas auklėjamasis mokymas, lavinamasis mokymas ir lavinamasis auklėjimas. Minėtas sąvokas taip pat sieja funkcinis ryšys: 1) švietimas realizuojamas mokymu; 2) mokymo paskirtis – ne tik išmokyti, bet ir lavinti, auklėti; 3) auklėjimo paskirtis – ne tik perteikti ugdytiniams kultūros vertybes, bet pagal jas formuoti ir jų elgesį, asmenybę. Ugdymo funkcijas galima pavaizduoti taip: auginimas → švietimas → mokymas → lavinimas → auklėjimas → formavimas. Ugdymo procesas vyksta konkrečioje istorinėje-kultūrinėje situacijoje, kolektyve arba mokytojui ir mokiniui individualiai bendraujant, dirbant su skirtingomis asmenybėmis, naudojant ugdymo turinį, metodus ir metodologinius būdus, šį procesą koreguojant, kryptingai valdant ir tobulinant. Ugdymas vyksta derinant veiklą, bendravimą, bendradarbiavimą, santykius ir sąveiką. Tai labai sudėtingas, daugiaaspektis procesas, jame vyrauja bendravimas – išorinė ir vidinė sąveika keičiantis informacija, patirtimi. Todėl galima skirti dvi ugdymo puses: išorinę (pedagoginiai ugdymo veiksmai) ir vidinę (ugdymosi vyksmai). Ugdymo terminą į lietuvių pedagogikos terminiją įvedė S. Šalkauskis. atitikmenys: angl. education in broad sense vok. Erziehung im breiten Sinne rus. воспитание в широком смысле

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • ugdymas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Planingas kito asmens veikimas siekiant išugdyti tokias savybes, kurių jis dar neturi arba turi tik jų užuomazgą (pvz., tėvynės meilės ugdymas, jėgos ugdymas). Pagrindiniai vienas nuo kito… …   Sporto terminų žodynas

  • ugdymas — ùgdymas dkt. Medýnų ùgdymas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • ugdymas — statusas Aprobuotas sritis švietimas apibrėžtis Dvasinių, intelektinių, fizinių asmens galių auginimas bendraujant ir mokant. atitikmenys: angl. education šaltinis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 38… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • ugdymas — statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Veikla, kurios tikslas visokeriopai tobulinti asmenį, lavinti jo intelektinius gebėjimus, gausinti žinias, suteikti kompetenciją, t. y. siekti, kad jis normaliai jaustųsi visuomenėje, kurioje… …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • ugdymas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Bendriausioji pedagoginė kategorija – asmenybę kuriantis žmonių bendravimas sąveikaujant su aplinka. atitikmenys: angl. education in broad sense vok. Erziehung im breiten Sinne, f rus.… …   Sporto terminų žodynas

  • ugdymas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Tikslinga ugdytojo ir ugdytinio sąveika, brandinanti žmogaus biofizinę sandarą, psichiką, santykius, kultūrą ir dvasią. atitikmenys: angl. education in broad sense vok. Erziehung im breiten… …   Sporto terminų žodynas

  • ugdymas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Tikslingas bendravimas, santykiavimas, sąveikavimas, poveikio darymas, dalyvavimas situacijų kaitoje dvasinės ir materialinės kultūros pagrindu. atitikmenys: angl. education in broad sense vok …   Sporto terminų žodynas

  • ugdymas — ùgdymas sm. (1) Š, DŽ, NdŽ, KŽ → ugdyti: 1. Paskelbė mokslinių straipsnių medynų ugdymo bei naudojimo klausimais MLTEII19. 2. Vaiko prigimtį atitinkantis ugdymas reikalavo remtis vaiko sąmoningumu rš. | refl.: Pedagogika, trumpai tariant, yra… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ūgdymas — sm. (1) → ūgdyti 1: Vaikų ūgdyme vargo nenunešiau Lb …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bendrasis ugdymas — statusas Aprobuotas sritis švietimas apibrėžtis Pradinis ugdymas, pagrindinis ugdymas, vidurinis ugdymas. atitikmenys: angl. general education šaltinis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 38 1804) …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”